A-  A+
Ik wil persoonlijk advies Stel hier jouw vraag
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Afbeelding: jgz_1

Pers

U vindt op onze website een overzicht van nieuwsberichten.
De afdeling pr & communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Sensire.

Heeft u als journalist of persfotograaf vragen over een actualiteit, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Thea Wassink, manager pr & communicatie Yunio. Wilt u een interview afnemen? Dan legt zij contact met medewerkers en/of klanten van Yunio.

Thea Wassink is bereikbaar via telefoonnummer (0314) 35 65 86. U kunt ook reageren via communicatie@sensire.nl. Buiten kantooruren kunt u contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer 0900 - 88 56 (10 ct/min).

Het is niet toegestaan, zonder nadrukkelijke toestemming van de afdeling pr & communicatie:

  • interviews af te nemen in gebouwen of op terreinen van Yunio; 
  • opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Yunio; 
  • gebouwen of terreinen van Yunio te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur. Onder opnameapparatuur verstaan we alle vormen van beeld- en geluidsregistratie.