Skip to main content

Algemene voorwaarden

Wanneer jouw kind zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing.  Omdat Yunio onderdeel is van Sensire gebruiken wij de algemene voorwaarden van onze brancheverenigingen ActiZ en BTN (Zorgthuisnl).

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen jou en de zorgaanbieder. De voorwaarden regelen jouw rechten en plichten en die van de zorgaanbieder. Het algemene deel van de Algemene Voorwaarden van Actiz is van toepassing op de diensten die Yunio aanbiedt. 

Download

Bekijk hier de Algemene module, het deel dat van toepassing is op de diensten van Yunio.

Toelichting

Download hier een folder met een heldere uitleg wat Algemene Voorwaarden eingelijk zijn en wat jouw rechten en plichten zijn.