A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Stel jouw vraag
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

'Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd'

Yunio

Stichting Yunio - RSIN-nummer 8102.17.302

Postadres: Postbus 123, 7050 AC, Varsseveld.
Bezoekadres: Boterstraat 2, 7051 DA, Varsseveld.

ANBI
Yunio is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Uw gift komt daarom in zijn geheel ten goede aan de zorg die Yunio biedt.

Algemeen doel Sensire/Yunio 
Yunio maakt onderdeel uit van Sensire. Al meer dan zestig jaar is Sensire in de Achterhoek actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Van wijkzorg tot wonen met zorg, van gespecialiseerde ondersteuning tot maatschappelijk werk, van jeugdzondheidszorg tot thuisbegeleiding.: Sensire is overal in thuis. Wij bieden voorzieningen en denken mee in oplossingen. Daarbij maken we onder meer gebruik van vernieuwende technieken. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor een gezonde, goede en leuke organisatie waarin we onze klanten en elkaar met plezier ondersteunen. 

Financieel doel Sensire/ Yunio
Het financiële beleid van Sensire/Yunio is gericht op de continuïteit van de zorgverlening en de bedrijfsvoering. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het realiseren van een financieel gezonde exploitatie;
  • Het realiseren van een gezonde liquiditeitspositie;
  • Het realiseren van een gezonde solvabiliteitspositie;
     

Raad van bestuur Sensire/Yunio
De raad van bestuur van Sensire/Yunio bestaat uit Maarten van Rixtel. Hij is ook voorzitter van de raad.

Het beloningsbeleid
Voor de raad van bestuur hanteert Yunio het beloningsbeleid van artikel 6.8 van de statuten van Stichting Sensire: de vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschiedt namens de stichting door de raad van toezicht. De beloning van de raad van bestuur wordt vastgesteld binnen de kaders van de Zorgbrede Governance code. De bezoldiging van de raad van bestuur wordt jaarlijks verantwoord in de jaarrekening in de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

Het personeel van Yunio wordt verloond volgens Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Kraam- en Jeugdgezondheidszorg

Verslag uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording
Stichting Yunio behoort tot het Sensire concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Sensire te Varsseveld. De jaarrekening van Stichting Yunio is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sensire. Kijk op de pagina Governance van Sensire om meer te lezen en de financiële verantwoording te bekijken. 

Geïnteresseerden kunnen voor aanvullende informatie over de ANBI-status van Stichting Yunio contact opnemen met fa@sensire.nl.

Deel dit bericht
Facebook Twitter LinkedIn Mail