A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Stel jouw vraag
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

'Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd'

Yunio

Gemeente en Yunio breiden uit met Homestart+ voor jongeren van 7 t/m 14 jaar

07-02-2017

Na het succes van de methodiek Homestart voor kinderen t/m 6 jaar zetten gemeente en Yunio nu één jaar lang ook Homestart + in voor jongeren van 7 t/m 14 jaar.

Uit onderzoek is gebleken dat de methodiek succesvol is bij jonge gezinnen die tijdelijk worden ondersteund bij hulpvragen over opvoeding die spelen binnen het gezin. De ondersteuning droeg bij aan verbetering van de onderlinge relatie in het gezin, het onderlinge vertrouwen en het welzijn van de kinderen. Ouders gaven aan ondersteuning te ontvangen op een manier die bij hun situatie paste en die hen handreiking gaf om het na verloop van tijd zelf op te kunnen pakken binnen het gezin.

Homestart
Homestart is een methodiek waarbij getrainde vrijwilligers één dagdeel in de week gezinnen met (jonge) kinderen bezoeken in de leeftijd t/m 6 jaar en ondersteunen op basis van de hulpvraag van het gezin. De bedoeling is dat daarmee het welzijn van de kinderen en de opvoedmogelijkheden van de ouders of verzorgers stijgen. Ouders krijgen tips om te zorgen dat het opvoedgedrag beter aansluit bij de kinderen, zodat het gedrag van de kinderen verbeterd en zij zelf in staat zijn de lastige situaties in hun gezin te begeleiden.

Uitbreiding met Homestart+
In de gemeente Oude IJsselstreek zet Yunio de methodiek Homestart al enkele jaren in voor de doelgroep gezinnen met kinderen tot en met 6 jaar. Vanaf nu komt daar ook de doelgroep gezinnen met kinderen van 7 tot en met 14 jaar bij onder de naam Homestart+. Dat is beschikbaar voor één jaar en de ondersteuning is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij Homestart+. Gedurende dit jaar kunnen drie gezinnen uit deze doelgroep gebruik maken van de tijdelijke ondersteuning en wordt gekeken of de methodiek ook voor deze doelgroep in een behoefte voorziet en tot positieve resultaten leidt. Bij de uitvoering van Homestart en Homestart+ wordt Yunio ondersteund door het landelijk steunpunt Homestart dat ook een kwaliteitssysteem hanteert voor de uitvoering van de methodiek.

Onderzoeksresultaten: positief effect
Onderzoek naar de effectiviteit van Homestart laat positieve effecten zien, zowel op de korte als op de lange termijn. Professionals, vrijwilligers en deelnemers versterken elkaar en zorgen voor sociale verbinding die nodig is om deze tijdelijke begeleiding bij opvoedvragen te bieden. De deelnemende ouders gaven aan minder stress over de opvoeding  te ervaren. Ook gaven zij aan verbetering te merken in hun opvoeding en het welzijn van hun kinderen. Denk daarbij aan verbetering contact met hun kinderen, meer zelfvertrouwen bij henzelf en versterkte relaties binnen het gezin. Resultaten van onderzoek laten zien, dat deze bevindingen ook op de lange termijn blijvend zijn waardoor de gezinnen na de tijdelijke ondersteuning beter in staat zijn om zelf met uitdagingen om te gaan.

Afbeelding: Homestart zoekt vrijwilligers
Deel dit bericht
Facebook Twitter LinkedIn Mail