A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Stel jouw vraag
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

'Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd'

Yunio

Cliëntenraad Yunio zoekt nieuwe leden

10-01-2014

De cliëntenraad van Yunio (onderdeel van zorgorganisatie Sensire) is op zoek naar nieuwe leden. De cliëntenraad is met name op zoek naar mensen die klanten van de afdelingen kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk en thuisbegeleiding willen vertegenwoordigen.

Voor wie?
Om het werk goed te kunnen blijven doen is het nodig de cliëntenraad met enkele leden uit te breiden. De voorkeur gaat uit naar mensen die klant (geweest) zijn van een van bovengenoemde afdelingen. Van belangstellenden wordt verwacht dat zij naast een brede belangstelling ook affiniteit met de zorgsector hebben. Men dient in staat te zijn de wensen en behoeften van de klanten te inventariseren en vanuit het perspectief van de klant naar het beleid te kijken.

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar in Oost-Gelderland. De managers van Yunio wonen (een deel van) de vergadering bij. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over bijvoorbeeld: kwaliteit van zorg; hoe het geld wordt uitgegeven; belangrijke wijzigingen in de organisatie; de manier waarop er met klanten wordt omgegaan (bijvoorbeeld bejegening); het nakomen van afspraken en het klantdossier.

Waarom lid worden van de cliëntenraad?                                                                   
Yunio vindt het belangrijk dat klanten meedenken en meepraten over de dienstverlening. Daarom krijgt de cliëntenraad ook voldoende gelegenheid en tijd om over het beleid mee te praten en mee te denken. De inbreng van de cliëntenraad wordt serieus genomen. Leden krijgen de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen door bijvoorbeeld een cursus te volgen. Yunio biedt de cliëntenraad ondersteuning in de vorm van informatievoorziening en uitleg van de stukken. Daarnaast ontvangen de leden presentiegeld en worden de reiskosten vergoed.

Contacten met de achterban
Om de klantgroepen van Yunio goed te vertegenwoordigen is direct contact met die klantgroepen nodig. Naast het inbrengen van de eigen ervaringen wil de cliëntenraad zich inspannen om voor elke klantgroep (half) jaarlijkse klantcontacten te organiseren. Het doel van die klantcontacten is om van klanten te horen hoe hun ervaring met de zorg- en dienstverlening van Yunio is. Die gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te verbeteren. De cliëntenraad van Yunio is met name op zoek naar mensen die mee willen helpen deze klantcontacten voor te bereiden en vorm te geven.

Informatie en aanmeldingen
Voor meer informatie en aanmeldingen kan men contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraden van Yunio en Sensire: Karin Klein Goldewijk via e-mail: k.kleingoldewijk@sensire.nl of telefonisch 0314 - 35 71 85 (ma, di en do)

Deel dit bericht
Facebook Twitter LinkedIn Mail