A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Stel jouw vraag
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Thuisbegeleiding

thuisbegeleidin

Thuisbegeleiding jeugd

Thuisbegeleiding jeugd is onderdeel van Yunio. Wij zijn er voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die tijdelijk steun nodig hebben op het gebied van opvoedingsvaardigheden en praktische ondersteuning bij het organiseren van het dagelijkse gezinsleven.

Welke ondersteuning
We bieden ondersteuning bij:
- Omgaan met opvoedingsproblemen en het aanleren van opvoedingsvaardigheden.
- Bevorderen van de relatie tussen de gezinsleden bijvoorbeeld middels videohometraining.
- Aanbrengen van regelmaat en structuur in het dagelijks leven.
- Stimuleren van sociale contacten leggen en onderhouden.
- Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.  
- Begeleiden van mensen met psychische en of sociale problemen.

Doelen ondersteuning
De doelen van deze ondersteuning zijn:
- Ieder kind (tussen 0 en 18) zo gezond en veilig mogelijk laten opgroeien zodat het kind zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven; rekening houdend met het ontwikkelingsniveau.
- Het structureren, verbeteren en/of veranderen van de leefsituatie en de zelfredzaamheid van een gezin en haar gezinsleden en diens participatie in de maatschappij.
- Gedrag veranderende begeleiding bieden die de noodzaak voor mogelijke (toekomstige) thuisbegeleiding wegneemt.

Resultaat ondersteuning
We bereiken met deze ondersteuning dat:
- De dagelijkse zelfredzaamheid en participatie van klanten wordt gestimuleerd door gedragsbegeleiding.
- Het gezin heeft de regie en structuur terug in hun leven en kan zoveel mogelijk zaken weer zelfstandig oppakken.
- Het gezin is na de begeleiding meer weerbaar.
- Er wordt gewerkt volgens de systeemgerichte aanpak waarmee ook de hulp van de omgeving wordt betrokken.
Kortom; gezinnen krijgen en houden zoveel mogelijk zelf grip op hun (gezins)leven.

Succesfactoren
De succesfactoren van Thuisbegeleiding Jeugd zijn:
- Kortdurend
- Preventief
- Praktische gezinsondersteuning
- Samen aan de slag
- Brede aanpak
- Stimuleren van de eigen kracht
- Gericht op gehele gezin en omgeving

Aanvragen
Voor de inzet van Thuisbegeleiding jeugd is een indicatie nodig, deze kan afgegeven worden door jeugdartsen, huisartsen en kinderartsen of via het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sociaal Wijkteam. Dit is per gemeente verschillend geregeld.

Kosten
Thuisbegeleiding wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet of de Wmo vanuit de gemeente waar u woont. Voor indicaties die zijn afgegeven voor jongeren tot 18 jaar is geen eigen bijdrage van toepassing.

Overeenkomst
Download hier de hulpverleningsovereenkomst

Contact 
Thuisbegeleiding Jeugd is bereikbaar via:
Telefoon: 0314-357392
Mail: TBJeugd@sensire.nl

Deel dit bericht
Facebook Twitter LinkedIn Mail