A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Stel jouw vraag
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

'Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd'

Yunio

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving of de beleving van verwanten kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk.

Het is niet mogelijk om alle klanten over onze ontwikkelingen mee te laten praten. Daarom werken wij met cliëntenraden. Ieder onderdeel van Sensire (wijkzorg, wonen met zorg en Yunio) heeft een eigen cliëntenraad. Zij denken en praten mee over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft een aantal rechten. Deze zijn door de regering in een wet vastgelegd.

In de bijlage vindt u het jaarverslag van de cliëntenraad van 2017.

De cliëntenraad is geïnteresseerd in uw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

  • de kwaliteit van zorg;
  • hoe het geld wordt uitgegeven;
  • informatieverstrekking aan klanten;
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie;
  • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken;
  • het omgaan met de privacy;
  • het klantdossier.

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Voor klachten heeft Sensire een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure.

De cliëntenraden zijn te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56 en via e-mail: cr@sensire.nl of cr@yunio.nl. Ook kunt u de reglementen van de cliëntenraden in de bijlagen bekijken.

Lid worden van de cliëntenraad?
Wilt u lid worden van de cliëntenraad? Neem dan contact op met Karin Klein Goldewijk, ambtelijk secretaris, via k.kleingoldewijk@yunio.nl.

Deel dit bericht
Facebook Twitter LinkedIn Mail