Skip to main content

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding (jeugd) is onderdeel van Yunio. Wij zijn er voor jouw gezin (met kinderen tussen 0 en 18 jaar) wanneer je tijdelijke steun nodig hebt met opvoedingsvaardigheden en praktische ondersteuning bij het organiseren van het dagelijkse gezinsleven. 

Wat is Thuisbegeleiding?

Er zijn verschillende oorzaken waardoor jouw gezin behoefte heeft aan tijdelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld door opvoedingsproblemen, problemen van psychische, relationele of financiële aard, huiselijk geweld of verslaving. Yunio ondersteunt jouw gezin met praktische hulpverlening aan huis om te zorgen dat jullie je na een tijdje zelf weer kunnen redden. Dat kan variëren van opvoedondersteuning tot begeleiding bij het organiseren van de huishouding, administratie of leren omgaan met een beperking. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de kinderen, met een boterham op, weer op tijd naar school gaan. De thuisbegeleider gaat samen met jou aan de slag zodat jouw gezin weer zelfstandig kan functioneren.

Welke ondersteuning bieden we?

Yunio kan jouw gezin helpen bij:

 • Omgaan met opvoedingsproblemen;
 • aanleren van opvoedingsvaardigheden;
 • bevorderen van de relatie tussen de gezinsleden;
 • aanbrengen van regelmaat en structuur in het  dagelijks leven;
 • stimuleren van sociale contacten;
 • omgaan met een verstandelijke beperking.

Hoe doen we dat?

Structuur en plan van aanpak
Stapsgewijs leren we jou om weer de dagelijkse activiteiten van het gezin te structureren, te organiseren en aan te pakken. Hierdoor ontstaat er meer stabiliteit in jouw gezin. Dit doen we door wekelijks een aantal uren bij jou thuis te zijn en samen een plan van aanpak te maken.  

Videobegeleiding
Een aantal van onze thuisbegeleiders zijn speciaal getraind in videobegeleiding. Het terugzien van videobeelden van dagelijkse situaties (bijvoorbeeld tijdens de maaltijd of een spel), geeft vaak verrassende inzichten. Doordat we de nadruk leggen op de positieve contactmomenten van de opnamen, kunnen we vaak met een paar tips al een groot resultaat behalen.

Waarom bieden wij deze ondersteuning?

Bij Yunio ervaren we al jarenlang: hoe eerder je een probleem aanpakt hoe beter! Zijn de problemen binnen jouw gezin nog beperkt, dan kun je met wat extra tijdelijke ondersteuning van Yunio ingrijpende hulp voorkomen en helpen we je jouw gezinsleven zelf weer op de rit te krijgen. 

Wat is het resultaat van onze ondersteuning?

We bereiken met de ondersteuning dat jij met jouw gezin:

 • je dagelijks weer kunt redden en zelf kan deelnemen aan de maatschappij
 • de regie en structuur weer terug hebt in je leven en dingen zoveel mogelijk zelfstandig kunt oppakken
 • meer weerbaar bent en zo toekomstige problemen zelf kunt oplossen
 • middels de systeemgerichte aanpak ook de hulp van de omgeving kunt betrekken

Kortom; jij krijgt en houdt zoveel mogelijk zelf grip op jouw (gezins)leven.

Waarom werkt Thuisbegeleiding jeugd?

De ondersteuning werkt omdat:

 • het kortdurend (zonnodig langdurend) en tijdelijk is
 • het preventief is
 • het ook echt praktische ondersteuning biedt
 • we het samen met jouw gezin doen
 • we een brede aanpak hebben en ons richten op jouw hele gezin en de omgeving
 • we jouw gezin stimuleren in waar je goed in bent

Wat doen we niet?

Wanneer er grotere (achterliggende) problemen spelen waarvoor zwaardere hulpverlening nodig is, doet Yunio dit niet zelf. We kunnen je wel in contact brengen met de juiste instantie en je eventueel ondersteunen in de gesprekken met deze instanties.

Wat kost het en hoe kun je er gebruik van maken?

De ondersteuning van Yunio - thuisbegeleiding jeugd is voor jou als gezin gratis. De kosten worden vanuit de gemeente betaald. Om gebruik te kunnen maken van de ondersteuning is wel toestemming nodig van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, huisarts, kinderarts of een bevoegde bij de gemeente.

Interesse? Met wie en hoe kun je contact op nemen?

Wil jij jouw gezin aanmelden of meer weten over wat het thuisbegeleiding voor jouw gezin kan betekenen? Neem dan contact op via mail: TBJeugd@yunio.nl of telefoon: 088- 260 91 60. Hieronder zie je wie onze thuisbegeleiders zijn.


Ons team

Medewerker

Anke Fisser

Thuisbegeleider
Medewerker

Annet Leusink

Thuisbegeleider
Medewerker

Evelien Horst

Thuisbegeleider
Medewerker

Jacqueline Lemelder

Thuisbegeleider
Medewerker

Liesbeth Smeitink

Thuisbegeleider
Medewerker

Margriet Schmidt

Thuisbegeleider
Medewerker

Nancy Derksen

Thuisbegeleider
Medewerker

Nikki Roze

Thuisbegeleider