Skip to main content

Mijn Kinddossier

Op het consultatiebureau heeft ieder kind een eigen digitaal dossier waarin de groei en ontwikkeling worden bijgehouden. Je kunt als ouder, met je DigiD, op elk moment van de dag inloggen in een deel van het dossier van je kind(eren) via Mijn Kinddossier.

Wat kun je met Mijn Kinddossier?

Met Mijn Kinddossier kun je:

  • Afspraken voor het consultatiebureau plannen en wijzigen*
  • de groeidiagrammen van je kind(eren) inzien,
  • de vaccinaties van je kind(eren) inzien,
  • vragenlijsten die bij de afspraak horen, invullen,
  • het persoonlijke advies van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige nog eens nalezen,
  • informatie over opgroeien en opvoeden lezen,
  • je eigen gegevens zoals telefoonnummer en mailadres wijzigen.

* Omdat kinderen die jonger zijn dan 6 maanden veel afspraken en vaccinaties hebben die qua planning zeer nauw komen t.b.v. de gezondheid van je kind, is het niet mogelijk om hiervoor zelf afspraken te plannen/wijzigen.

Hoe werkt Mijn Kinddossier?

1. Ga naar Mijn Kinddossier door hier te klikken. 
2. Log in met je DigiD, met sms-functie of de DigiD app in verband met de veiligheid. Lees er hier meer over. 
3. Als je bent ingelogd, vind je onder het tabblad ‘Mijn Kind’ de gegevens van jouw kind(eren).

Lukt het niet?

Heb je vragen over het gebruik van Mijn Kinddossier of over het maken van een afspraak? Neem dan contact op met de Planning via  088 260 9180

Wie heeft toegang tot Mijn Kinddossier?

Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor jou als ouder/verzorger (via DigiD) en voor Yunio Jeugdgezondheidszorg. Dus niet voor andere zorgverleners. Het wel of geen toegang verlenen is gebaseerd op het ouderlijk gezag. De juridische kaders van de toestemming voor inzage in het Mijn Kinddossier zijn hier te downloaden. Deze juridische kaders zijn ook van toepassing voor toestemming inzage van het digitale dossier.

Hoe veilig is Mijn Kinddossier?

Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor jou als ouder/verzorger. Om in te loggen op Mijn Kinddossier heb je DigiD nodig. Je kunt inloggen op Mijn Kinddossier nog eens extra beveiligen door in te loggen met je DigiD en sms. Indien je inlogt met DigiD en sms wordt er een sms met een code naar je eigen telefoon verstuurd. Deze code moet je, naast je DigiD, vervolgens invoeren om toegang te krijgen tot Mijn Kinddossier.

In Mijn Kinddossier worden geen gegevens van je kinderen opgeslagen. De informatie die zichtbaar is in Mijn Kinddossier wordt iedere keer dat je inlogt opgehaald uit de database van het elektronisch kinddossier KD+ (het systeem dat op het consultatiebureau wordt gebruikt). Het is een portaal voor ouders/verzorgers om de ontwikkeling van hun kind(eren) bij te houden en afspraken te maken bij het consultatiebureau. De lijn waarover de data gaat is een beveiligde verbinding waar gegevens versleuteld over heen worden gestuurd. Hierdoor zijn de gegevens niet te herleiden. De leverancier van Mijn Kinddossier voert jaarlijks controles uit waardoor de veiligheid van de applicatie gewaarborgd is. Verder laat de leverancier van Mijn Kinddossier stelselmatig de betrouwbaarheid van haar applicatie testen door onafhankelijke, professionele partijen.