Skip to main content

3 jaar en 9 maanden - 4 jaar

Wanneer je kind bijna vier jaar is, komt het voor de laatste keer naar het consultatiebureau. Voorafgaand aan je bezoek krijg je een mail met de vraag om in Mijn Kinddossier een vragenlijst over je kind in te vullen. Hieronder beschrijven we het bezoek aan het bureau als dat is afgesproken.

Staand wegen en meten in ondergoed

Het wegen en meten gebeurt in het ondergoed in staande houding. Wanneer je kind nog een luier draagt, graag met een droge luier aan wegen.   

Afspraak bij de jeugdverpleegkundige of de -arts

Ook bij deze laatste afspraak wordt de groeicurve van je kind bekeken en bespreken jullie hoe het met jou, het gezin en je kind gaat. Heb je zelf vragen, kun je deze ook stellen. 

TIP: Schrijf de vragen die je hebt vooraf op. Zo voorkom je dat je ze vergeet te stellen.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het lichamelijk onderzoek krijgt je kind nu de oogtest. Hiermee wordt de gezichtsscherpte van je kind onderzocht (visusonderzoek). Het is belangrijk om te weten of jouw kind goed kan zien. Als ouders kun je je kind uitleggen dat het een bril op krijgt om een oog af te dekken. Het is niet nodig de plaatjes uit het groeiboekje van te voren te oefenen thuis. Meer weten over de oogtest, lees dan hier verder.

Heb je twijfels of opmerkingen over het zien van je kind, dan kun je dit melden aan de onderzoeker.
Verder worden nog één keer naar de volgende fysieke aspecten gekeken: hartje, organen, rug, genitalia, looppatroon en houding. 

Voorbeeld van de plaatjes die gebruikt worden bij de oogtest

Ontwikkelingsonderzoek

Tijdens het ontwikkelingsonderzoek voor bijna vier jaar wordt bij de fijne motoriek gekeken (of gevraagd) of je kind zelf een eigen kledingstuk kan aantrekken. Het kunnen aantrekken van de eigen kleding is namelijk een indicatie voor de mate van zelfstandigheid. Verder wordt gekeken naar het kunnen natekenen van een cirkel en hoe hij het potlood daarbij vasthoudt. Door deze opdrachtjes wordt getest of een kind begrijpt wat er van hem wordt gevraagd, vormen kan herkennen, een potlood kan hanteren en kan natekenen. Bovendien is samenwerking en taakgerichtheid van belang bij deze opdrachtjes.

Bij de grove motoriek kijkt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige of je kind met beide voeten tegelijk kan springen. Bij deze opdracht wordt de bewegingscoördinatie, beheersing van het evenwicht, spierkracht en de mate van zwikkende enkels getest.

De communicatievaardigheden worden onderzocht door te letten op of je kind wie, wat waar, waarom etc. vragen stelt, spontaan praat over gebeurtenissen, hoe verstaanbaar hij is en of hij bepaalde vragen begrijpt. Op ongeveer 3,5 ­jarige leeftijd begint een kind vragen te stellen die beginnen met “wie”, “wat”, “waar” of “hoe”. Rond het vierde levensjaar wordt het scala uitgebreid met vragen die beginnen met “hoeveel”, “wanneer” of “‘waarom”. Door de daarop volgende communicatie met de ouder leert een kind zijn wereld verder kennen. Doordat een kind op deze leeftijd voor anderen verstaanbaar kan zijn, geeft dat hem de mogelijkheid de communicatie uit te breiden buiten de personen in zijn directe omgeving. De taalontwikkeling is dus een voorwaarde voor een verdere sociale ontwikkeling.

Zijn er aandachtspunten of heb je vragen? Dan bespreekt ze deze punten samen met je en adviseert je daarover of verwijst je door.

Één vaccinatie

Rond vier jaar krijgt je kind één vaccinatie: de DKTP-prik. De DKTP-prik beschermt tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.

Vóór dit moment heeft je kind al vier DKTP-vaccinaties gehad. De bescherming van deze inentingen neemt in de loop van de tijd iets af. Daarom wordt de vaccinatie nu nogmaals herhaald. 

De prik wordt in één van de bovenarmen gegeven.

Heb je vragen over de vaccinaties, stel ze dan vooral aan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Op de pagina over vaccineren vind je ook meer informatie.

Dossier en zorg wordt overgedragen aan GGD

Na de laatste afspraak op het consultatiebureau wordt het dossier en de zorg van jouw kind(eren) met jouw toestemming overgedragen aan de GGD. Op de dag dat je kind (eren) 4 jaar wordt, heb je zelf geen toegang meer tot Mijn Kinddossier. Wil je nog iets opslaan of afdrukken, doe dit dan vóór die datum. 

GGD gezondheidsonderzoek 5 jaar

Bekijk hier wat je kunt verwachten bij de eerste afspraak bij de GGD.