Skip to main content

Privacy Yunio algemeen: jouw gegevens in goede handen

Het is belangrijk dat je je prettig voelt bij Yunio. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de ondersteuning, maar ook met het gevoel van veiligheid en vertrouwen. De privacy van jou en je kind en de manier waarop we met je vertrouwelijke gegevens omgaan speelt daarbij een belangrijke rol. Daarover hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Alle medewerkers van Yunio doen hun best zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met je gegevens. Onze Functionaris Gegevensbescherming houdt in de gaten of we dat goed genoeg doen. Daarnaast is hij er voor jou, als je vragen hebt over privacy.

Want je gegevens, die zijn van jou. Op deze pagina lees je hoe we met jouw gegevens omgaan en hoe je eigenaar blijft van je gegevens. Daar waar we het hebben over ‘jouw gegevens’ gaat het om de gegevens van jou en van je kind(eren).

Als je van de diensten van Yunio gebruikmaakt, noteren medewerkers enkele persoonlijke gegevens. Dat doen zij om jou en je kind zo goed mogelijk te ondersteunen. De gegevens die we noteren zijn heel persoonlijk. Daarom gaan wij daar zorgvuldig mee om. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over privacy bij Yunio voor je op een rij gezet.

Welke gegevens noteren medewerkers

Waarschijnlijk voer je als klant van Yunio af en toe gesprekken met een medewerker, bijvoorbeeld op het consultatiebureau. De medewerker noteert gegevens uit zo’n gesprek en bewaart die in een dossier. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van je kind en de vragen die je daarbij hebt. We noteren in elk geval je naam- en adresgegevens en je BSN-nummer. Ook maken we een notitie van bijzondere gegevens die nodig zijn om goede zorg te verlenen, zoals over vaccinaties, opvoeding en de gezinssituatie. Medewerkers noteren alleen gegevens die voor de zorg en ondersteuning nodig zijn. Welke gegevens dat precies zijn, hangt af van je persoonlijke situatie

Kan ik gegevens laten aanpassen of verwijderen?

De opgeslagen gegevens blijven van jou, en vanuit de wet heb je het recht om die gegevens in te zien. Ook mag je de gegevens aanpassen als deze onjuist zijn. Als je beslist om gebruik te maken van een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld in verband met verhuizing naar een andere gemeente), heb je het recht om je gegevens mee te nemen. Wij moeten ervoor zorgen dat die gegevens op een veilige en juiste manier bij een nieuwe zorgaanbieder terechtkomen. Ook heb je het recht om gegevens die wij hebben genoteerd te laten verwijderen. Je gegevens bewaren we niet voor niets: we gebruiken ze om je kind de best mogelijke zorg te geven. Je hebt altijd het recht om te weten welke persoonlijke gegevens genoteerd worden en waarom. Ook kun je altijd het dossier van je kind inzien.

Als je jouw gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen, dan mag de zorg aan je kind niet in gevaar komen. Ook zijn er gegevens die we van de overheid wel moeten bewaren. Die gegevens kun je niet laten verwijderen of aanpassen.

Delen zorgmedewerkers mijn dossier met zorgverleners buiten Yunio?

Als de situatie daarom vraagt werken medewerkers van Yunio samen met zorgverleners van andere organisaties. Bijvoorbeeld met de kinderopvang, de peuterspeelzaal of een kinderarts van het ziekenhuis. Soms is het daarbij voor de gezondheid en ontwikkeling van je kind belangrijk om informatie te delen. Dat doen wij alleen met jouw toestemming.

In bijzondere gevallen maakt de wet een paar uitzonderingen. Medewerkers moeten bijvoorbeeld bepaalde besmettelijke ziekten direct melden bij de GGD, ook als je daar geen toestemming voor geeft.

J. (28):
‘Mijn kinderen waren vanaf het begin moeilijke eters. De laatste maanden was het elke dag oorlog aan tafel. Toen ze op het consultatiebureau vroegen hoe het ging, kwam alle spanning eruit. De jeugdarts was heel begripvol. Ze stelde voor om een keer video-opnames te maken en die te bespreken met de verpleegkundige. Maar opeens zag ik mezelf daar zitten: moeder van een “probleemgezin”. Toen de jeugdarts doorvroeg en ik bekende dat ik geen “probleemetiket” wilde, zei ze dat de verpleegkundige maar één of twee keer zou meekijken en dat er verder niemand bij betrokken zou zijn. Het klinkt misschien vreemd, maar dat was voor mij echt een opluchting. De bespreking van de video heeft enorm geholpen. De kinderen eten nog steeds niet geweldig, maar de jongste heeft laatst voor het eerst een stukje broccoli geproefd!’

Krijgt de verzekeraar mijn gegevens te zien?

De kosten voor de zorg betaal je meestal niet zelf. Het grootste deel wordt vergoed door de gemeente. Yunio moet aan deze organisaties laten zien wat er met hun geld is gebeurd. Daarom bieden wij een aantal gegevens aan deze organisaties aan. We maken de gegevens waar dat kan anoniem.

Wat kan ik doen als ik een vraag heb over mijn gegevens?

Als je gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen, of als je gegevens wilt meenemen naar een andere zorgaanbieder, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Hij gaat met jouw vraag of verzoek aan de slag. Daarbij neemt hij altijd contact op met medewerkers die aan je kind zorg verlenen. Je kunt je verzoek ook bij je contactpersoon van Yunio aangeven. Jouw contactpersoon neemt dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

De Functionaris Gegevensbescherming is op werkdagen bereikbaar via mijngegevens@sensire.nl of per telefoon op 0900-9864.

Meer informatie

Alles over privacy lees je in het privacyreglement. Yunio maakt gebruik van het privacyreglement van Stichting Sensire. Dit reglement kun je opvragen via 088 260 9191 of hier downloaden. Heb je specifieke vragen over het inzien, aanpassen of verwijderen van je gegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via mijngegevens@yunio.nl. Bekijk hier de uitleg over de verwerking van persoongegeven in het Vewerkingsregister.

Houd er rekening mee dat een aanvraag tot wijziging, verwijdering of aanpassing altijd schriftelijk moet plaatsvinden. Dat kan bij de Functionaris Gegevensbescherming of de jeugdverpleegkundige.  

De Functionaris Gegevensbescherming bekijkt in samenspraak met je zorgverlener of je aanvraag kan worden uitgevoerd.