Skip to main content

18 maanden | spark

Op het consultatiebureau of bij je thuis

Dit contactmoment plannen we in overleg met jou, wanneer en op welke wijze dat voor jou of je kindje gewenst is. Bij alle eerste kinderen uit een gezin bieden we een huisbezoek aan. Bij 2e en volgende kinderen wordt tijdens het 14 maanden-contactmoment samen met jou gekeken of dit contactmoment een huisbezoek of een bezoek op het consultatiebureau gaat worden. Bij een huisbezoek neemt de jeugdverpleegkundige rond de leeftijd van ruim 18 maanden contact met je op om deze afspraak in te plannen.

Terugblikken en vooruitkijken

Samen met de jeugdverpleegkundige kijk je in dit huisbezoek terug op de afgelopen periode en staat ze met je stil bij de vragen en behoeften bij de opvoeding van een peuter. Een peuter stelt veel eisen aan zijn ouders. Opvoeden kan een plezierige ontdekkingsreis zijn, en soms is het een moeilijke taak. Zo nodig kan de jeugdverpleegkundige je daarbij helpen. Daarnaast geeft ze voorlichting over de ontwikkelingsfase die komen gaat zodat je weet wat je de komende periode kan verwachten.

Ook wordt tijdens het deze afspraak de zindelijkheidsontwikkeling besproken en hoe je deze als ouder kunt stimuleren. Wanneer de afspraak op het consultatiebureau plaats vindt, wordt je peuter ook gewogen en gemeten.

Wat is spark?

Tijdens deze afspraak volgt de jeugdverpleegkundige de SPARK methode. SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) is een gestructureerd vraaggesprek om (het risico op) opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen vroegtijdig te signaleren en tot een gezamenlijke beslissing te komen over welke en hoeveel zorg nodig is voor jouw kind(eren). 

Zelf online plannen nieuwe afspraak

De volgende afspraak plan je zelf online in via Mijn Kinddossier nadat je per mail hiervoor een uitnodiging hebt ontvangen.

Vragen na het gesprek?

Heb je na het gesprek toch nog vragen? Op deze website vind je onder opvoedvragen heel veel antwoorden op vragen. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via telefoonnummer 088 260 919. Mailen of appen met de jeugdverpleegkundige kan ook. Kijk in het groeiboekje of op de locatiepagina voor de contactgegevens.