Cookies Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door zowel deze website als derde partijen worden geplaatst. Dit doen wij zodat jij optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteiten op deze website en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag. Door op ‘Akkoord’ te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies voor de doeleinden zoals beschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

De basisschool

Iedere basisschool in Nederland moet voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs. Hierin staat wat alle kinderen moeten leren en wat ze aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen.

Kerndoelen

De kerndoelen gaan over de gebieden:

  • taal en communicatie;
  • rekenen (wiskunde);
  • oriëntatie op mens en wereld;
  • bewegingsonderwijs;
  • kunstzinnige oriëntatie.

Vrijheid van onderwijs

Alle basisscholen in Nederland werken dus aan dezelfde kerndoelen, maar dat doen ze allemaal wel een beetje anders. In Nederland is er namelijk vrijheid van onderwijs. Vrijheid van onderwijs betekent dat de manier van lesgeven anders kan zijn. Die kan bijvoorbeeld opgebouwd zijn volgens een bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode, zoals Montessori, Jenaplan, Dalton of Freinet.

In een brede school werken basisscholen en instellingen in een bepaalde buurt met elkaar samen, zodat kinderen alle mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.

Kwaliteit van het onderwijs

Scholen kiezen dus hun eigen lesmethoden, maar de overheid stelt wel voorwaarden aan de kwaliteit van het onderwijs, in de vorm van een aantal kerndoelen. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het lesgeven op alle basisscholen.

Toezicht op de kinderen

De school houdt toezicht op de kinderen tijdens de schooluren. Daarnaast moeten de scholen controleren of alle leerlingen aanwezig zijn. Als er een kind 16 uren lestijd in 4 opeenvolgende lesweken heeft verzuimd zonder ziekmelding, moet de school de leerplichtambtenaar waarschuwen.

Schoolvakanties

De datum en de lengte van de zomervakantie worden vastgesteld door de overheid. De scholen mogen zelf alle andere vakanties inplannen. De overheid geeft hiervoor wel adviesdata. De meeste scholen houden zich aan deze adviesdata.

Kosten

Scholen worden betaald van belastinggeld, via de overheid. De meeste scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestjes en excursies.

De basisschool

Iedere basisschool in Nederland moet voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs. Hierin staat wat alle kinderen moeten leren en wat ze aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen.

Kerndoelen

De kerndoelen gaan over de gebieden:

  • taal en communicatie;
  • rekenen (wiskunde);
  • oriëntatie op mens en wereld;
  • bewegingsonderwijs;
  • kunstzinnige oriëntatie.

Vrijheid van onderwijs

Alle basisscholen in Nederland werken dus aan dezelfde kerndoelen, maar dat doen ze allemaal wel een beetje anders. In Nederland is er namelijk vrijheid van onderwijs. Vrijheid van onderwijs betekent dat de manier van lesgeven anders kan zijn. Die kan bijvoorbeeld opgebouwd zijn volgens een bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode, zoals Montessori, Jenaplan, Dalton of Freinet.

In een brede school werken basisscholen en instellingen in een bepaalde buurt met elkaar samen, zodat kinderen alle mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.

Kwaliteit van het onderwijs

Scholen kiezen dus hun eigen lesmethoden, maar de overheid stelt wel voorwaarden aan de kwaliteit van het onderwijs, in de vorm van een aantal kerndoelen. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het lesgeven op alle basisscholen.

Toezicht op de kinderen

De school houdt toezicht op de kinderen tijdens de schooluren. Daarnaast moeten de scholen controleren of alle leerlingen aanwezig zijn. Als er een kind 16 uren lestijd in 4 opeenvolgende lesweken heeft verzuimd zonder ziekmelding, moet de school de leerplichtambtenaar waarschuwen.

Schoolvakanties

De datum en de lengte van de zomervakantie worden vastgesteld door de overheid. De scholen mogen zelf alle andere vakanties inplannen. De overheid geeft hiervoor wel adviesdata. De meeste scholen houden zich aan deze adviesdata.

Kosten

Scholen worden betaald van belastinggeld, via de overheid. De meeste scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestjes en excursies.