Skip to main content

3 jaar en 1 maand

Wanneer je kind ongeveer drie jaar en een maand oud is, zien we jullie weer op het consultatiebureau. 

Staand wegen en meten in ondergoed

Het wegen en meten gebeurt in het ondergoed in staande houding. Wanneer je kind nog een luier draagt, graag met een droge luier aan wegen.

Afspraak bij de jeugdverpleegkundige

De groeicurve van je kind wordt bekeken en beproken. Verder bespreken jullie hoe het met jou en je kind gaat en krijg je voorlichting over de ontwikkelingsfase die komen gaat. Heb je zelf vragen, kun je deze ook stellen. 

TIP: Schrijf de vragen die je hebt vooraf op. Zo voorkom je dat je ze vergeet te stellen.

Lichamelijk onderzoek

Wanneer je klachten hebt over het zien van je kind, of als er in de familie oogafwijkingen voorkomen die het nodig maken om het zien van je kind op tijd te testen, voeren we een oogtest uit tijdens het lichamelijk onderzoek. We onderzoeken de gezichtsscherpte van je kind. Het is belangrijk om te weten of jouw kind goed kan zien. In enkele groeiboekjes staat nog dat het nodig is om plaatjes voorafgaand aan je bezoek te testen, maar dat is niet meer nodig. 

Ontwikkelingsonderzoek

Tijdens het ontwikkelingsonderzoek voor ruim drie jaar wordt bij de fijne motoriek gekeken of je kind een vrachtauto met blokjes kan nabouwen, de juiste vormpjes in de juiste gaten kan doen en of hij een verticale lijn kan natekenen. Door het laten uitvoeren van deze opdrachtjes wordt getest of een kind de juiste coördinatie van schouder­, arm­, hand­ en vingerbewegingen en oog-handcoördinatie heeft. Tevens zien we of een kind begrijpt wat er van hem wordt gevraagd, of hij vormen kan herkennen en een potlood kan gebruiken. Bovendien wordt duidelijk of het kind coöperatief en taakgericht is.

Bij de grove motoriek kijkt of vraagt de jeugdarts of je kind kan fietsen op een driewieler. Voor het fietsen op een driewieler is een goede coördinatie van het bewegen en de beheersing van het evenwicht nodig. Het vraagt om het gelijktijdig uitvoeren van meerdere complexe bewegingen: rondtrappen van de trappers en sturen met de armen. Verder vereist deze vaardigheid ook voldoende spierkracht. Daarnaast is fietsen een bezigheid die een kind de gelegenheid geeft om samen met andere kinderen op stap te kunnen gaan. Het is een ontwikkeling die dus ook belangrijk is voor de sociale redzaamheid.

De communicatievaardigheden worden onderzocht door te letten op het gebruik van zinnetjes van drie woorden en of hij zich verstaanbaar kan maken voor bekenden. In het begin geeft het aantal woorden dat een kind achter elkaar gebruikt namelijk de mate van taalontwikkeling aan. Eerst praat een kind nog in ‘telegramstijl’, zonder verbuiging van woorden, met vooral zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Pas daarna speelt de kwaliteit van de zinnen (gebruik, opbouw, vervoegingen, gebruik van lidwoorden, voornaamwoorden, bijwoorden, voorzetsels) een belangrijke rol. Rond de leeftijd van 3,5 jaar bevat de helft van de zinnetjes een werkwoord. 

Zijn er aandachtspunten of heb je vragen? Dan bespreekt ze deze punten samen met je en adviseert je daarover of verwijst je door.

Géén vaccinaties

Op deze leeftijd krijgt je kind géén vaccinaties.

Zelf online plannen nieuwe afspraak

De volgende afspraak plan je zelf online in via Mijn Kinddossier nadat je per mail hiervoor een uitnodiging hebt ontvangen.

Vragen bij thuiskomst?

Heb je bij thuiskomst toch nog vragen of ben je die goede tip van de jeugdverpleegkundige toch vergeten? Op deze website vind je onder opvoedvragen heel veel antwoorden op vragen. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via telefoonnummer 0900 - 9864. Mailen of appen met de jeugdverpleegkundige kan ook. Kijk in het groeiboekje of op de locatiepagina voor de contactgegevens.