Skip to main content

7 maanden

Nu jouw kind een 7 maanden oud is, staat er een nieuw bezoek aan het consultatiebureau gepland. 

Afspraak bij de jeugdverpleegkundige of -arts

De zevenmaanden afspraak is of met de verpleegkundige of met de arts. Vanaf nu worden de afspraken afhankelijk van de behoefte en ontwikkeling van je kind ingepland met verpleegkundige of arts. Heeft je kind wat meer aandacht nodig, wordt de afspraak door de arts gedaan. Zijn er verder geen extra aandachtspunten dan wordt de afspraak door de verpleegkundige gedaan. 

Onafhankelijk van wie de afspraak doet, wordt eerst de groeicurve van je kind besproken. Vervolgens bespreken jullie hoe het gaat als ouder en komen onderwerpen als tanden poetsen en drinken uit een beker aan bod. Daarnaast geeft de jeugdverpleegkundige of jeugdarts voorlichting over de ontwikkelingsfase die komen gaat zodat je weet wat je de komende periode kan verwachten. Heb je zelf vragen, kun je deze uiteraard ook stellen. Verder geeft de verpleegkundige of arts tijdens dit bezoek extra informatie en adviezen over eenkennigheidmondgezondheid en motoriek.

TIP: Schrijf de vragen die je hebt vooraf op. Zo voorkom je dat je ze vergeet te stellen.

Lichamelijk onderzoek

Bij het lichamelijk onderzoek wordt extra goed gekeken in de mond in verband met het opkomen van tanden. Ook wordt weer gekeken naar de vorm van het hoofdje (voorkeurshouding), de spreiding van de heupen en kniehoogte (heupafwijking) en wordt gecontroleerd op een eventuele liesbreuk. 

Daarnaast wordt een oogonderzoek gedaan. Dit heet het VOV onderzoek: vroegtijdige opsporing visuele stoornissen. Hierbij worden de oogjes één voor één afgedekt, om te zien of je kind goed recht kijkt of juist een neiging tot scheelzien heeft. Daarnaast worden de oogjes uitwendig bekeken en onderzocht op lichtreflexen en volgbewegingen samen en afzonderlijk. Bij scheelzien kan er aanleg zijn voor een lui oog of het oog is al lui. Hoe eerder een 'lui oog' ontdekt wordt, hoe eerder het behandeld kan worden, hoe groter de kans op een maximale gezichtsscherpte. 

Ontwikkelingsonderzoek

Bij zeven maanden wordt tijdens het ontwikkelingsonderzoek onder andere gekeken of je kind in rugligging een voorwerp binnen handbereik pakt, verschillende geluiden maakt en rondkijkt met geheven hoofd. 

Zijn er aandachtspunten of heb je vragen? Dan bespreekt ze deze punten samen met je en adviseert je daarover of verwijst je door.

Géén vaccinaties

Tijdens deze afspraak zijn er geen vaccinaties. 

Zelf online plannen nieuwe afspraak

De volgende afspraak kun je voortaan zelf online inplannen via Mijn Kinddossier nadat je per mail hiervoor een uitnodiging hebt ontvangen.

Vragen bij thuiskomst?

Heb je bij thuiskomst toch nog vragen of ben je die goede tip van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts toch vergeten? Op deze website vind je onder opvoedvragen heel veel antwoorden op vragen. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via telefoonnummer 088 260 919. Mailen of appen met de jeugdverpleegkundige kan ook. Kijk in het groeiboekje of op de locatiepagina voor de contactgegevens.