A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Stel jouw vraag
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

'Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd'

Yunio

Home-Start vrijwilliger helpt als het even niet meezit

08-02-2017


‘Netty biedt me een steuntje in de rug’

ACHTERHOEK – Anne is moeder van vier kinderen; zij wordt sinds de vorige zomer ondersteund door Netty, moeder van drie kinderen en daardoor ‘ervaringsdeskundige’ op het gebied van opvoeden, die zich inzet als vrijwilliger van Home-Start. Anne noemt Netty ‘haar steuntje in de rug’.  Zij zorgt ervoor dat Anne met steeds meer zelfvertrouwen het moederschap aankan.

Afbeelding: foto interview Netty Achterhoeks Nieuws

08-02-2017

Door Lydia ter Welle

Home-Start is een programma waarbij vrijwilligers (opvoed)ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact bieden aan ouders met kinderen in de leeftijd van nul tot en met veertien jaar. Het doel is om te voorkomen dat dagelijkse problemen uitgroeien tot erger. De vrijwilliger bezoekt het gezin een dagdeel per week. Home-Start heeft een samenwerkingsverband met Yunio jeugdgezondheidszorg.

Charlotte Boelens is coördinator van Home-Start. Haar taak bestaat uit het begeleiden van vrijwilligers, het bezoeken van gezinnen met een ondersteuningsvraag en het koppelen van die gezinnen aan een vrijwilliger. Ze vertelt: “Het is belangrijk dat een vrijwilliger past bij het gezin. Er moet sprake zijn van een ‘klik’. Want dan ontstaat het vertrouwen om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te praten, van gedachten te wisselen en praktische tips uit te wisselen.”

Anne is getrouwd en moeder van vier kinderen tussen de zes en achttien jaar oud. Vlak na de geboorte van haar jongste kreeg ze een herseninfarct. Daarna volgde een revalidatietraject van  een paar maanden, waarin ze bijvoorbeeld ook ondersteuning kreeg voor huishoudelijke taken. Alles leek toen weer goed te gaan, Anne ging ook weer werken. Anne bleef wel last houden van vermoeidheid, en dat mondde in de loop der tijd uit in steeds meer lichamelijke klachten. “Je zag aan de buitenkant echter niets aan me, en dan wil je doorgaan, en doen of er niets is. Dat ging steeds minder goed, waardoor ik onzekerder werd. Ik had steeds meer moeite met alles, zelfs zo erg dat ik heel erg begon op te zien tegen bijvoorbeeld de woensdagmiddag, als de kinderen thuis waren van school en graag met vriendjes en vriendinnetjes wilden afspreken. Zelfs zo erg dat ik bij het idee dat ik dan alleen voor de kinderen moest zorgen, paniekaanvallen kreeg, met lichamelijke klachten.” Zoals veel ouders zullen beamen: als mama (of papa) niet goed in het vel zit, voelen kinderen dat aan en lijkt het of ze daardoor lastiger gedrag gaan vertonen. De problemen werden ook opgemerkt door haar omgeving, en het Voormekaarteam (gemeentelijk team voor sociaal-maatschappelijke ondersteuning) wees Anne toen op Home-Start.

Door coördinator Charlotte werd Anne met haar gezin gekoppeld aan Netty. Anne: “Ik voelde me meteen op mijn gemak met Netty. We kunnen goed met elkaar praten, en haar wekelijkse komst is écht een steuntje in de rug. Het zorgt dat mijn zelfvertrouwen is gegroeid”, zegt Anne. Als Netty komt, pakt Anne eerst even een uurtje broodnodige extra rust. Netty: “En dan klets ik wat met de kinderen, doe een spelletje met hen, of we gaan even naar buiten. Dat laat ik ook graag over aan de kinderen. Die mogen zelf kijken wat ze - natuurlijk binnen de regels die er zijn – willen doen. Het kan ook betekenen dat er een vriendje of vriendinnetje komt spelen, of dat zij daar naar toe gaan. Ik ben er gewoon, doe niet zoveel bijzonders!” Ze deelt haar ervaringen als moeder met Anne. “Want wie kent het niet: dat gevoel dat je het niet goed doet als opvoeder. Als ik zie hoe mijn kinderen nu zijn, denk ik: ik heb ‘t zo slecht nog niet gedaan. En dat geldt ook voor Anne: ze houdt veel van haar kinderen en doet het goed. Alleen is het zo dat haar medische achtergrond een extra hobbel oplevert, net als het moeilijke gedrag van één van haar kinderen.”

Anne krijgt nu weer hulp om haar problemen als gevolg van het herseninfarct de baas te worden, en haar te leren om de grenzen van haar kunnen niet te overschrijden. Er is professionele aandacht voor het gedrag van één van de kinderen, hoe daar het best mee omgegaan kan worden. Er is nauw overleg, ook met school. En Netty komt wekelijks. Voor praktische hulp: even op de kids letten als Anne wat extra rust; voor steun en vriendschappelijk contact: door samen te praten over wat hen bezighoudt. En dat helpt, weet Anne. “Netty helpt me om te zien wat er wél goed gaat. En dat werkt. Want ik zie er nu ook niet meer tegenop om alleen met de kinderen te zijn. Dat gaat steeds beter.”

Charlotte Boelens benadrukt: “De komst van de Home-Start-vrijwilliger, in dit geval Netty, zorgt er niet voor dat de problemen opeens voorbij zijn. Dat heeft tijd nodig. Maar het helpt wel om er met elkaar over te praten, en om te horen: ‘Kijk eens wat je allemaal goed doet!’ En dat geeft het gezin dan de kracht om op termijn weer alleen verder te kunnen.”

Home-Start is in alle gemeenten van de Achterhoek: Aalten, Winterswijk, Oude IJsselstreek, Berkelland, Oost Gelre, Bronckhorst, Lochem, Doetinchem en Montferland. Elk gezin komt in aanmerking, ongeacht inkomen, nationaliteit, geloof of gezinssamenstelling. Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld; wel vraagt Home-Start ervaring met opvoeden. Voordat vrijwilligers binnen de gezinnen ingezet worden, volgen zij een voorbereidende cursus van 6 ochtenden.

Wie meer wil weten of zich wil aanmelden als vrijwilliger voor Home-Start, kan contact opnemen met Charlotte Boelens, tel 06-12452285 mail: c.boelens@yunio.nl. Voor meer informatie www.yunio.nl of www.homestart.nl

In dit artikel zijn (achter)namen bewust weggelaten, in het kader van de privacy.

Deel dit bericht
Facebook Twitter LinkedIn Mail