Skip to main content

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist jouw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk.

Het is niet mogelijk om alle klanten over onze ontwikkelingen mee te laten praten. Daarom werken wij met cliëntenraden. Ieder onderdeel van Sensire, en dus ook Yunio, heeft een eigen cliëntenraad. Zij denken en praten mee over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft een aantal rechten. Deze zijn door de regering in een wet vastgelegd.

De cliëntenraad is geïnteresseerd in jouw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

  • de kwaliteit van zorg
  • hoe het geld wordt uitgegeven
  • informatieverstrekking aan klanten
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken
  • het omgaan met de privacy
  • het klantdossier waaronder Mijn Kinddossier

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Voor persoonlijke klachten heeft Sensire/Yunio een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure. 

De cliëntenraad van Yunio is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56 en via e-mail: cr@yunio.nl. Ook kun je het reglement van de cliëntenraad hier bekijken.

Lid worden van de cliëntenraad?
Regelmatig zijn er vacatures in de clientenraad van Yunio. Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via cr@yunio.nl.


Digitale ouderpanel

Yunio kent ook het 'Digitale Ouderpanel'. Dit panel bestaat uit honderden leden, allen klant bij Yunio. Zij ontvangen met enige regelmaat via een digitaal format een vragenlijst over uiteenlopende onderwerpen. Zo krijgt Yunio inzicht in de mening van ouders over deze onderwerpen, zoals over digitale zorg of persoonlijke chat. 

Ook aanmelden voor het digitale ouderpanel??

 

Klik hier