Skip to main content

Normen voor de zorg

De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit van de zorg bevestigen. Met het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat heeft Sensire (waar Yunio onderdeel van uitmaakt) de bevestiging dat ze als zorgorganisatie voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld voor de zorgsector. De exacte certificaten die wij als organisatie hebben behaald en meer informatie hierover vind je op deze pagina van de Sensire website. 

 

Meldcode

Gezond en veilig opgroeien van kinderen, dat is onze missie. Wanneer onze professionals zorgen hebben over de veiligheid, zijn zij wettelijk verplicht hun zorgen te uiten en er opvolging aan te geven volgens de "Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling". Deze meldcode is een afwegingskader, een stappenplan, die de veiligheid van kinderen centraal zet en medewerkers helpt bij het signaleren en handelen bij zorgen. Meer over deze meldcode vind je op de website van Rijksoverheid.
 

Verwijsindex

Yunio werkt met de verwijsindex. Een digitaal systeem waarin hulpverleners signalen registreren over kinderen en jongeren die extra hulp kunnen gebruiken.

Lees meer...

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Lees hier ook de vastgestelde rapportbrief van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van d.d. 4 juli 2023.